top of page
Obecność w szkole

Cele i zadania

Rada Zarządzająca Kapitana Webba Primary przywiązuje dużą wagę do osiągania standardów i uważa, że ​​doskonała frekwencja uczniów i punktualność są niezbędne. Aby dzieci mogły osiągnąć swój potencjał, uczniowie muszą być silnie zmotywowani do nauki oraz chętni i chętni do uczęszczania do szkoły. Regularna, punktualna obecność wyrobi dobre nawyki, które będą wspierać ich przez całe życie.

Aby to osiągnąć, Zarządcy i personel zobowiązują się do współpracy z rodzicami, aby zapewnić, że szkoła osiągnie MINIMUM 96% frekwencji w całej szkole.

Rząd oczekuje od nas:

• Promuj dobrą frekwencję i ograniczaj absencję, w tym nieobecność stałą (mniej niż 90%);

• Zapewnienie każdemu uczniowi dostępu do edukacji w pełnym wymiarze godzin, do której ma prawo;

• Działaj wcześnie, aby zająć się wzorcami nieobecności.

Szkoła podstawowa Captain Webb współpracuje z rodzicami i władzami lokalnymi w celu poprawy frekwencji w szkole.

Nieobecność zakłóca edukację pojedynczego ucznia i całej klasy. Czy zdajesz sobie sprawę, że dzieci, które nie uczęszczają regularnie:

  • Nie osiągaj dobrych wyników na egzaminach

  • Trudno utrzymać przyjaźnie

  • Są bardziej skłonni do angażowania się w przestępczość

  • Pomiń możliwości dalszego kształcenia i świata pracy.

Jak wypada Twoje dziecko?

Attendance table.jpg
Nieobecność może być autoryzowana wyłącznie przez dyrektora, w granicach określonych w przepisach dotyczących edukacji (rejestracji uczniów) (Anglia) 2006. Dyrektorzy nie mogą udzielać zgody na urlop w czasie semestru, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności.
Opiekun ds. edukacji (EWO) - Helen Carolina

School Opening Times
The school gates open at 8:35am and classes start at 8:45am.  Any child arriving after 8:45am will be marked as late.
It is important to ensure your child in in school for the start of class as this is an important time to settle and prepare for the day ahead as well as receiving instructions and introductions into the first lesson.
School finishes at 3:15pm.

CAPTAIN WEBB PRIMARY SCHOOL ATTENDANCE DATA 2022-2023

lynn.sanderson_231130-092314-264.jpg

CAPTAIN WEBB PRIMARY SCHOOL ATTENDANCE DATA 6th Sept 2023- 24 May 2024

SCAN-0767.jpg
bottom of page