top of page

Kluczowy etap 2 (koniec szkoły podstawowej) Wyniki

Poniżej przedstawiamy nasze najnowsze dane dotyczące wyników 2018/19. Tutaj możesz znaleźć procent kluczowych uczniów drugiego etapu, którzy osiągnęli: oczekiwany lub wyższy poziom w czytaniu, pisaniu i matematyce; średni postęp w czytaniu, pisaniu i matematyce; średni „wynik w skali” w czytaniu i matematyce oraz wysoki poziom osiągnięć w czytaniu, pisaniu i matematyce. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych Ministerstwa Edukacji: Tabele wyników w szkołach: jak interpretować dane.

lynn.sanderson_230928-095248-51c.jpg

To see more information about the school's attainment please follow the link:

Captain Webb Primary School - Find school and college performance data in England - GOV.UK (find-school-performance-data.service.gov.uk)

This is currently still only reporting 2019 results but will update to include 22.23 data soon.

bottom of page