top of page

Finanse Szkoły

Budżet delegowany rządu Szkoły Podstawowej im. Kapitana Webba:

Poniżej znajduje się link do usługi analizy porównawczej finansowej DfE Schools.

Ta strona pozwoli Ci ocenić, w jaki sposób wydajemy przydzielony budżet i jak skuteczne są te wydatki w zapewnianiu najlepszych wyników dla naszych uczniów.

Możesz również skorzystać z informacji podanych na tej stronie, aby zobaczyć, jak porównujemy dochody i wydatki z innymi podobnymi placówkami edukacyjnymi.

Gov.uk Schools Financial Benchmarking Site

Konto Funduszu Szkoły Podstawowej im. Kapitana Webba:

Poniżej znajduje się kopia najnowszych kont konta School Fund Account. Na tym koncie zarządzamy wszystkimi dochodami rodziców, zebranymi pieniędzmi i darowiznami na rzecz szkoły

Financial Policies 

Attendance Policy - Sept 24

School Fund Audit (Sep 22 to Aug 23)

Governors and Staff Allowance Policy - Nov 23

Unreasonable Complaints Policy - Nov 21

Debt Policy - Nov 23

Complaints Policy - Oct 21

Gifts and Hospitality Policy - Oct 21

Charges and Remissions Policy - Oct 2023

We are required to publish the following information:

How many school emloyees (if any) have a gross annual salary of £100,000 or more in increments of £10,000.

Annual Salary                                 Number of Staff

£100,000 – £110,000                                0

£110,000 – £120,000                                0

£120,000 – £130,000                                0

bottom of page